ابدا زیبا

(...)

نگاهت می کنم خاموش و خاموشی زبان دارد...

[هوشنگ ابتهاج]


این چنین رفتن هایی ابدا زیبا نیست...به شدت حالم گرفته شد...

درست روزی که باید شاد تر از همیشه باشم نیستم...

امروز روز منه...

اما...

رفتن ها ابدا زیبا نیستن...

اونم به این شکل...

مترسک...اگر صدای عده ای از رفقای دل نگرونو می شنوین

لطفا

برگردین...

:(

منبع اصلی مطلب : حریری به رنگ آبان
برچسب ها : ابدا زیبا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : به این صفحه...